welkom op hoeksteenmiddelburg.nlOp tijden waarin we het kerkgebouw zelf niet gebruiken bieden we de mogelijkheid om bepaalde ruimten te huren voor een doel dat in overeenstemming is met onze achtergrond en waarden.

Mocht u belangstelling hebben voor de huur het gebouw dan kunt u uw ideeën cq. voorstellen kenbaar maken aan de beheerder. Kijk, voor dat u contact met ons opneemt, even in de agenda op onze verhuurpagina of de gewenste datum(s) beschikbaar is. (klik op de "verhuur" knop)

Afspraken en informatie over huur van ons gebouw kunt u aanvragen via het speciale e-mail adres:
e-mail

wij gebruiken alleen technisch noodzakelijke cookies op deze website, informatie hierover kunt u lezen via de knop "cookies" bovenaan.

"Vereren, Volgen en Verkondigen"

Baptisten Gemeente "de Fontein" is verhuisd naar het voormalig PGM kerkgebouw "de hoeksteen" in de wijk Dauwendaele te Middelburg. Zondag 5 januari hebben we het gebouw in gebruik genomen. Wij nodigen iedereen, die meer wil weten over het christelijk geloof, uit om de samenkomst met ons mee te beleven. U bent van harte welkom.

Iedere zondagmorgen komen we, om 10.00 uur, samen rond om de prediking van Gods Woord. Lofprijzing, aanbidding en voorbede nemen een belangrijke plaats in onder het motto "Vereren, Volgen en Verkondigen".

De Fontein