Kerkgebouw de Hoeksteen Middelburg

Op tijden waarin we het kerkgebouw zelf niet gebruiken bieden we de mogelijkheid om bepaalde ruimten te huren voor een doel dat in overeenstemming is met onze achtergrond. Mocht u belangstelling hebben voor de huur het gebouw dan kunt u uw ideeën cq. voorstellen kenbaar maken aan de beheerder. Kijk ook even in de agenda op de verhuurpagina voor de beschikbaarheid voordat u contact opneemt om te zien of de betreffende datum vrij is.

VerhuurBaptisten Gemeente "De Fontein" is verhuisd naar het voormalig PGM kerkgebouw "De Hoeksteen" in de wijk Dauwendaele te Middelburg. Zondag 5 januari hebben we het gebouw in gebruik genomen. Wij nodigen iedereen, die meer wil weten over het christelijk geloof, uit om de samenkomst met ons mee te beleven. U bent van harte welkom.

Iedere zondagmorgen komen we, om 10.00 uur, samen rond om de prediking van Gods Woord. Lofprijzing, aanbidding en voorbede nemen een belangrijke plaats in onder het motto:
"Vereren, Volgen en Verkondigen"


Colofon

P. van Netten, eindredacteur
J. Mesu, audioregistratie

Kerkgebouw "de Hoeksteen"
Roozenburglaan 22
4337JH Middelburg

IBAN: NL07 RABO 0385 3320 41

© 2020 Alle rechten voorbehouden - v.20200121 Baptistengemeente De Fontein Middelburg